دوره آموزشی خودکار سازی جریان کاری

20 ویدیو آموزشی ، 7 ساعت آموزش

هدف این دوره بهبود سرعت توسعه و کیفیت پروژه ها می باشد

مدرس

مجتبی سیدی نویسنده سایت css-tricks.ir

سوال دارید؟

به امید بهبود فاز توسعه و کیفیت محصول!

دانلود دوره