دوره مقدماتی طراحی صفحات وب

ده ویدیو آموزشی پروژه محور

مطالب تئوری را به مرحله پیاده سازی برسانیم

مدرس

مجتبی سیدی نویسنده سایت css-tricks.ir

سوال دارید؟

آماده ای قدم اول رو در یادگیری تکنولوژی های وب برداری؟

دانلود دوره