فلکس باکس برای همه

بیشتر از چهل ویدیو آموزشی در سه فصل مجزا

از مفاهیم پایه ای تا نکات کلیدی و پیشرفته فلکس باکس

مدرس

مجتبی سیدی نویسنده سایت css-tricks.ir

مفاهیم پایه

در مرحله اول مفاهیم پایه ای فلکس باکس را بصورت
قدم به قدم و کامل فرا می گیریم.

  • شامل سیزده ویدیو
  • در مجموع دو ساعت آموزش
15 هزار تومان

مثال های دنیای واقعی

بعد از یادگیری مفاهیم پایه به سراغ
ساخت مثال و الگو های متعددی در دنیای وب می رویم.
این قسمت مهمترین قسمت این آموزش می باشد
که نکات کاملا کاربردی را بررسی خواهد کرد.

  • شامل نوزده ویدیو
  • در مجموع سه ساعت آموزش
22 هزار تومان

پشتیبانی مرورگرها

و در آخر تکنیکت هایی را فرا می گیریم که به ما کمک می کنند
تا سایت ما در تمام مرورگرها بدرستی نمایش داده شود.

  • شامل هفت ویدیو
  • در مجموع یک ساعت آموزش
10 هزار تومان

سوال دارید؟

بریم که فلکس باکس یاد بگیریم!

دانلود هر سه فصل 47 45 هزار تومان