درباره‌ ما

با توسعه روزافزون تکنولوژی های وب بر آن شدیم تا محصولاتی را در جهت اهداف آموزش محور و پروژه محور تولید کنیم. در آغاز کار با محصولات آموزشی این هدف را پی میگریم و در آینده نزدیک محصولاتی را در جهت کمک به طراحان وب سایت برای ساخت محصولات هرچه بهتر و موثرتر ارائه خواهیم کرد.

مدیر وب سایت

این وب سایت توسط سید مجتبی سیدی نویسنده و سازنده css-tricks.ir ساخته شده و نگهداری می شود.