فلکس باکس برای همه

بیشتر از سی و دو ویدیو آموزشی در سه فصل مجزا

از مفاهیم پایه ای تا نکات کلیدی و پیشرفته فلکس باکس

مدرس

مجتبی سیدی نویسنده سایت css-tricks.ir

مفاهیم پایه

در مرحله اول مفاهیم پایه ای فلکس باکس را بصورت
قدم به قدم و کامل فرا می گیریم.

  • شامل سیزده ویدیو
  • در مجموع دو ساعت آموزش
30 هزار تومان

مثال های دنیای واقعی

بعد از یادگیری مفاهیم پایه به سراغ
ساخت مثال و الگو های متعددی در دنیای وب می رویم.
این قسمت مهمترین قسمت این آموزش می باشد
که نکات کاملا کاربردی را بررسی خواهد کرد.

  • شامل نوزده ویدیو
  • در مجموع سه ساعت آموزش
40 هزار تومان

پشتیبانی مرورگرها

و در آخر تکنیکت هایی را فرا می گیریم که به ما کمک می کنند
تا سایت ما در تمام مرورگرها بدرستی نمایش داده شود.

بزودی

سوال دارید؟

بریم که فلکس باکس یاد بگیریم!

فصل اول و دوم 70 هزار تومان